Houdingsproblematiek

Ook bij kinderen kunnen zich allerlei problemen voordoen op het gebied van houding en beweging. Groei, fysieke belasting en beweging hebben invloed op de houdings- en bewegingsgedrag, evenals sociale en psychische factoren. Kinderen zijn zich voortdurend en op iedere leeftijd aan het ontwikkelen. De eerste 6 à 7 jaar wordt de belangrijkste basis gelegd voor de houding en beweging van kinderen. Vervolgens vindt er in de puberteit een groeispurt plaats. Deze is voor een belangrijk deel bepalend voor het houdings- en bewegingsgedrag op latere leeftijd. Vroegtijdige onderkenning van houdings- en/of bewegingsafwijkingen is van groot belang aangezien deze het beste te corrigeren zijn tijdens de groei en gedurende de motorische ontwikkeling. Bij kinderen kunnen houdings- en bewegingsproblemen dicht op problemen in de motorische ontwikkeling liggen. Soms zijn deze ook niet duidelijk te onderscheiden. De behandeling wordt op een speelse manier gegeven passend bij het motorisch niveau van het kind.

Factoren die van invloed kunnen zijn op houdingsafwijkingen en problemen bij het bewegen zijn onder andere:
– In aanleg slap steunweefsel, zwak kraakbeen of slappe spieren
– Achterblijven van de groei van de spieren
– Overbelasting van spieren, door verkeerd gebruik van het lichaam
– Groeistoornissen
– Problemen met stabiliteit en evenwicht van het lichaam
– Motorische ontwikkelingsachterstand
– Sociale en psychische problemen

Enkele voorbeelden van houdingsafwijkingen zijn een:
– versterkte thoracale kyfose (een te bolle bovenrug)
– versterkte lumbale lordose (een te holle onderrug)
– scoliose (zijwaartse verkromming van de wervelkolom)
– standsafwijkingen van de voeten, bijv. platvoeten
– standsafwijkingen van de knieën, bijv. x-knieën
– afstaande schouderbladen of opgetrokken schouders
– beenlengteverschil

Houdingsafwijkingen noemen we functioneel wanneer deze met behulp van eigen spierkracht te corrigeren zijn. Wanneer dit niet het geval is spreken we van structurele afwijkingen. Leerkrachten en ouders kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het bewust maken van houding en beweging van het kind. De leerkracht kan er bijvoorbeeld op letten dat het kind op passend meubilair zit.