Indicaties thuiszorgtherapie

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliënten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Ook is valpreventie voor deze groep vaak zeer belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woning en training van dagelijkse handelingen nodig om zelfredzaam te blijven en op een veilige manier thuis te kunnen blijven wonen.

Bij onder andere de volgende aandachtspunten kan een thuiszorgtherapeut ingeschakeld worden:

  • Een cliënt is onlangs gevallen of is bang om te vallen;
  • Een cliënt heeft/krijgt moeite met dagelijkse bewegingen zoals (trap)lopen, bukken, steunkousen aantrekken, in- en uit bed komen, zitten en staan, et cetera;
  • Een cliënt heeft/krijgt moeite met bewegingen of activiteiten, zoals buiten lopen, afstanden lopen, fietsen, tuinieren, et cetera;
  • Er dreigen beperkingen te ontstaan in de zelfredzaamheid;
  • Er dreigen beperkingen te ontstaan in de uitvoering van vrijetijds-besteding of hobby’s;
  • Een cliënt komt thuis na een ziekenhuis of verpleeghuisopname en moet verder aansterken;
  • Een cliënt moet thuis revalideren na een trauma;
  • De mantelzorger is/raakt overbelast;
  • De spierkracht en/of conditie van een cliënt neemt af;

Verder kunnen verschillende lichamelijke klachten of aandoeningen ook een indicatie zijn voor thuiszorgtherapie. Voor meer informatie zie “oefentherapie Cesar – indicaties”.