Spelen is leren en leren is spelen!

Karin valt zo vaak | Gabriel is onhandig | Amanda doet niet graag mee met de gymles | Soufiane heeft moeite met fietsen zonder zijwieltjes | Kyan vindt alleen tv kijken en computeren leuk | Tijmen zijn handschrift is slordig en gespannen | Luuk heeft veel hulp nodig bij de dagelijks vaardigheden.

Dit zijn voorbeelden van licht motorische achterstanden. Bewegen is essentieel in de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen vrolijk huppelen, springen en spelenderwijs van alles ontwikkelen is niet vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen of zijn angstig als het op spelen aankomt. Daar is gelukkig wat aan te doen.

Kinderoefentherapie helpt kinderen met een motorische achterstand en laat ze plezier beleven aan bewegen. En plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind.
Kinderoefentherapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.