Kwaliteit staat bij ons centraal!

De oefentherapeuten in onze praktijk hechten veel waarde aan kwaliteit. Om deze kwaliteit te behouden en continu te verbeteren richten we ons op het volgende:

Lidmaatschap VvOCM

De medewerkers van onze praktijk zijn allen lid van onze beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Kwaliteitsregister Paramedici

De medewerkers van onze praktijk voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het “Kwaliteitsregister Paramidici”. Iedere 5 jaar volgt een herregistratie. Zo wordt de continuïteit van de kwaliteit gegarandeerd.

Kwaliteitsregister Kinderoefentherapie

Sinds januari 2008 is er een kwaliteitsregister Kinderoefentherapie ingesteld. De Kinderoefentherapeuten in onze praktijk zijn hierin ingeschreven. Inschrijving kan alleen plaatsvinden als een therapeut voldoet aan de voorwaarden voor dit kwaliteitscriterium. Kinderoefentherapie Nederland is een landelijke organisatie die de kwaliteit van de Kinderoefentherapie bewaakt. Zie hiervoor de website van Kinderoefentherapie Nederland.

Intercollegiale overleggroepen

Sinds 2009 nemen we actief deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio Utrecht en Rotterdam.

Bij- en nascholing

Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen volgen we jaarlijks bij- en nascholing.
De oefentherapeuten hebben o.a. nascholingscursussen gevolgd op het gebied van de motorische ontwikkeling bij kinderen, de sensorische informatieverwerking, poep- en plasproblemen bij kinderen, sportmassage en hoofdpijnmassage, zwangerschapsbegeleiding, migranten & pijnklachten en bedrijfsoefentherapie.