Samenwerking met andere disciplines

Om als thuiszorgtherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband samengewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg (verpleegkundigen, verzorgenden), de huisarts, de ergotherapeut, de maatschappelijk werker, etc.

Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut vroegtijdig ingeschakeld worden wanneer er gesignaleerd wordt dat een cliënt achteruit gaat of achteruit dreigt te gaan in zijn mogelijkheden.

Daarnaast is door middel van een samenwerking de zorg aan de patiënt zo effectief mogelijk. Er wordt met elkaar besproken wat er gedaan wordt en niet langs elkaar heen gewerkt. De cliënt staat het gehele behandel proces centraal.