Ons Team

Jacqueline Kapel

Praktijkeigenaar, kinderoefentherapeut, sensorisch integratietherapeut
Jacqueline Kapel is afgestudeerd in 2007 als oefentherapeut Cesar en is direct gestart met werken op verschillende basisscholen, zij heeft dus vanaf het begin voornamelijk met kinderen gewerkt.
Daarnaast heeft zij in 2012 de post HBO opleiding kinderoefentherapie afgerond en is zij sinds 2014 naast kinderoefentherapeut ook sensorisch integratietherapeut. Verder heeft zij meerdere cursussen gevolgd op het gebied van poep- en plasproblemen.

In 2009 is zij de praktijk gestart in Alphen aan den Rijn en in 2010 is de locatie in Rotterdam op Cluster-IV-school De Piloot er bij gekomen. Jacqueline is op maandag en dinsdag onder schooltijd werkzaam op Cluster-IV-school De Piloot in Rotterdam, op woensdagochtend werkt zij bij SBO “Op Maat” in Alphen aan den Rijn, op vrijdagochtend bij de “Merel Foundation” in Leiden en op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag op de praktijk in Alphen. Op alle locaties werkt Jacqueline met name met kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand of met kinderen die problemen hebben binnen de sensorische informatieverwerking.

Jacqueline is lid van de beroepsvereniging VvOCM en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en bij het Platform Kinderoefentherapie.

Wendy Klein

Oefentherapeut Mensendieck, zwangerschapsbegeleider, slaapoefentherapeut io
Wendy Klein studeerde in 2017 af als Oefentherapeut Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast heeft zij de cursus ‘ZwangerFit’ gevolgd, waardoor zij gespecialiseerd is in het begeleiden van vrouwen tijdens en na de zwangerschap, zowel individueel als in kleine groepjes. Wendy werkt graag met volwassenen, chronisch zieken/ouderen en dus zwangeren. In het najaar gaat Wendy zich tevens verdiepen in de slaapoefentherapie. Wendy komt graag bij de mensen thuis voor wie het niet meer haalbaar is om naar de praktijk te komen, daar wil zij deze doelgroep op een zo effectief mogelijke wijze kunnen behandelen in hun eigen leefomgeving. Naast de doelgroepen ouderen en zwangeren, ziet Wendy veel volwassenen met rugklachten, schouderklachten, slaapproblematiek, chronisch pijn, fibromyalgie en evenwichtsklachten.

Wendy is op maandag en donderdag in de praktijk in Alphen aan den Rijn aanwezig en werkt hiernaast veel bij ouderen aan huis.

Wendy is lid van de VvOCM en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Marike de Vries

Kinderoefentherapeut, sensorisch integratietherapeut
Marike de Vries studeerde af in 2012 als oefentherapeut Cesar. In 2016 heeft Marike de post HBO opleiding Kinderoefentherapie afgerond en is nu dus kinderoefentherapeut. Marike werkt graag met kinderen omdat het leuk is om te zien hoe goed kinderen vooruit kunnen gaan in hun motoriek door spelenderwijs te oefenen.

In 2018 heeft Marike de cursus voor “sensorische integratietherapie” gevolgd en heeft zij deze succesvol afgerond, waardoor zij nu ook sensorisch integratietherapeut is.

Marike werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op Cluster-IV-school De Piloot waar zij kinderen behandeld met een motorische ontwikkelingsachterstand. Veelal hebben deze kinderen eveneens een gedragsstoornis.

Marike is lid van de VvOCM en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en bij het Platform Kinderoefentherapie.