Thuiszorgtherapie

Een grote wens van vele ouderen en chronisch zieken is om zelfstandig te blijven en in hun eigen huis te kunnen blijven wonen.

Om aan deze wens te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden wordt en dat er sprake is van een veilige woonomgeving. Een thuiszorgtherapeut kan hier een belangrijke rol in spelen.