Vergoeding

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Behandelingen aan kinderen tot 18 jaar worden in eerste instantie vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is maximaal 9 behandelingen per jaar per aandoening. Als de eerste 9 behandelingen niet toereikend zijn, is er recht op nog eens 9 behandelingen. Daarna worden de behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als er een chronisch indicatie is worden de behandelingen vanaf de eerste behandeling vergoed. Er is dan een verwijzing van een arts vereist.

Onder de 18 jaar zonder chronische indicatie:
9 behandelingen per jaar uit de basisverzekering. Indien nodig nog 9 behandelingen en daarna uit een aanvullende verzekering (wisselend aantal afhankelijk van uw aanvullende pakket).

Onder de 18 jaar met een chronische indicatie:
Alle behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.

Eigen risico

Er is geen eigen risico voor kinderen tot 18 jaar.

Tarieven kinderoefentherapie:

Screening, intake en onderzoek na screening* € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
Behandeling kinderoefentherapie op de praktijk € 40,00
Instructie/overleg ouders € 40,00
Behandeling kinderoefentherapie aan huis € 50,00
Behandeling kinderoefentherapie in instelling € 50,00
Eenmalig Kinderoefentherapeutisch rapport € 40,00

*in geval van Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (zonder verwijzing)

Verzuim

Conform de richtlijn wordt 75% van het behandeltarief in rekening gebracht wanneer gereserveerde behandeltijd niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd. Het antwoordapparaat staat altijd aan om een boodschap in te spreken.