Vergoeding

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Bijna alle zorgverzekeraars hebben oefentherapie Cesar opgenomen in de aanvullende pakketten. Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Overzicht vergoedingen

Voor een ONLINE overzicht van de vergoedingen verwijzen we u naar de website van Independer. Ook op de website van Zorgwijzer staat een overzicht – LET OP: in sommige gevallen wijken de premies van elkaar af, omdat Zorgwijzer of Independer heeft onderhandeld met de betreffende verzekeraar.

Eigen risico

Als u geen chronische indicatie hebt, gaan de behandelingen niet ten koste van het eigen risico. Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering of uit het eigen risico als u niet aanvullend verzekerd bent. Het eigen risico geldt namelijk niet voor de aanvullende verzekering.

Behandelingen aan huis

Als u om medische redenen niet naar onze praktijk kunt komen, behandelen wij aan huis. Een verwijzing van de arts is dan nodig.

Tarieven

Onze tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar. Onderstaande tarieven gelden indien de behandeling buiten de verzekering valt en gelden vanaf 1 januari 2021.

Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Screening, intake en onderzoek* € 50,00
Behandeling oefentherapie Cesar in de praktijk € 35,00
Behandeling kinderoefentherapie in de praktijk € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 55,00
Behandeling oefentherapie Cesar aan huis € 45,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 50,00

*in geval van Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (zonder verwijzing)

Verzuim

Conform de richtlijn wordt 75% van het behandeltarief in rekening gebracht wanneer gereserveerde behandeltijd niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd. Onze voicemail kan altijd ingesproken worden om een boodschap door te geven.