Wat is thuiszorgtherapie?

Thuiszorgtherapie wordt gegeven door een oefentherapeut die hier een aanvullende opleiding voor heeft gevolgd. De thuiszorgtherapeut heeft als doel om vaker, eerder en beter betrokken te worden bij de zorg voor de thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd.


Doel

Het doel van thuiszorgtherapie is de zelfredzaamheid van de patiënt behouden/vergroten en er voor zorgen dat deze op een veilige en prettige manier in zijn eigen woonomgeving kan blijven wonen.

Doelgroep

Kwetsbare ouderen
Met de term ‘kwetsbare oudere’ worden patiënten bedoeld bij wie de draaglast van het dagelijks leven groter wordt dan de draagkracht. Dit kan zijn door lichamelijke, sociale of psychische beperkingen. De thuiszorgtherapeut kan helpen om deze kwetsbare balans te verbeteren. Bijvoorbeeld door de dagelijkse bewegingen, zoals het (trap)lopen te oefenen, het evenwicht te verbeteren of aanpassingen in huis te bieden zodat de leefomgeving veiliger wordt.

Chronisch zieken
Reguliere oefentherapie richt zich vooral op de behandeling van chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen beperken echter ook het activiteitenniveau van de patiënt. Thuiszorgtherapie richt zich vooral op het leren omgaan met de chronische aandoening, door middel van het aanleren van vaardigheden. Maar ook door informatie en voorlichting te geven en hulpmiddelen te beschikking te stellen.

Terminale patiënten
Als patiënten thuis de laatste levensfase ingaan kunnen thuiszorgtherapeuten een rol spelen ter ondersteuning van de overige behandelingen, bijvoorbeeld bij pijn, benauwdheid of om te helpen bij de mobiliteit.

Mantelzorgers
Wie vaak vergeten worden maar minstens zo belangrijk zijn als de patiënten zelf zijn de mantelzorgers. De thuiszorgtherapeut neemt deze dan ook mee in het behandeltraject en biedt steun en geeft adviezen waar dat nodig is. Dit kunnen oefeningen zijn, tiltechnieken of voorlichting over het ziektebeeld en de beste strategie hierbij.