Wat is slaapoefentherapie?

Slaapoefentherapie is een vorm van therapie gericht op het verbeteren van ‘zachte’ slaapproblemen zoals insomnie, hypersomnie en bioritmeproblematiek.
Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en de slaapoefentherapeut zoekt samen met u naar oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan er sprake zijn van kwetsbaarheid en/of in stand houdende factoren.
Ook kan slaapoefentherapie nazorg bieden na behandeling in het slaapcentrum.

Gedrag
In slaapproblematiek zit vaak een grote gedragscomponent. Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering  eventuele problemen aan te pakken.

Brede kijk
Slaapoefentherapie kijkt op een brede manier naar uw nachtrust.
De nacht kan uw dag beïnvloeden, maar dit geldt net zo goed andersom.
Bij de slaapoefentherapie wordt er gekeken naar slapen als een 24- uurs probleem.

Doel

Het doel van slaapoefentherapie is dat u zelf weer meer grip krijgt op uw slaap en hierdoor een betere nachtrust zal krijgen. Door de betere nachtrust zal u weer met meer energie de dag in gaan en meer uit uw dag kunnen halen.

Doelgroep

Slaapoefentherapie is gericht op mensen met slaapproblemen. Dit kunnen problemen zijn als niet in slaap vallen, doorslaapproblemen of te vroeg wakker worden. Reguliere Slaapoefentherapie is gericht op volwassenen en jong volwassenen. Ook ouderen kunnen bij ons terecht met slaapproblematiek.

Voor specifieke indicaties kunt u terecht bij het kopje indicaties.

Aanpak

-Intake en onderzoek : hierin wordt het slaapprobleem breed in de kaart gesteld d.m.v een intake gesprek, het invullen van vragenlijsten en indien nodig een lichamelijk onderzoek.
-Behandelplan:
uw oefentherapeut stelt een behandelplan voor u op geheel op maat naar uw wensen en problemen. Hieruit komt een behandeldoel op maat.
-Theorie en praktijk combinatie:
In de behandeling krijgt u telkens een stuk theorie en een stuk praktijk mee om mee aan de slag te gaan. Om een slaapprobleem te begrijpen en grip op te krijgen is het belangrijk dat u hierover ook de nodige theoretische kennis bezit.
Huiswerk: U zal tijdens de behandeling verschillende huiswerk opdrachten/oefeningen mee krijgen. Houdt er dus rekening mee dat u zelf veel aan de slag zal gaan thuis.

Wat kan u verwachten?

Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.

  • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
  • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
  • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
  • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
  • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

Aantal behandelingen

Een slaapoefentherapeut kan u in gemiddeld 9 behandelingen helpen van uw slaapproblemen af te komen.

Wetenschap

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten Cesar zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

Voor meer informatie over slaapoefentherapie kunt u de volgende website bezoeken: www.slaapoefentherapie.nl